Liên hệ: Hãng Phim Truyện Việt Nam.
Địa chỉ: Số 4 Thuỵ Khuê , Hà Nội – Việt Nam.
Điện thoại: (84-4) 8 454 514  –  8 234 858   –    8453 643
Fax: (84-4) 8 235 480
E-mail: hangphimtruyenvn@fpt.vn

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.